Rensning af ildsteder og skorsten - Rensning af ventilation

   
Contact Info     Kontakt os idag 40 44 78 43

Skorstensfejermester Flemming er skorstensfejer i Hirtshals og Skagen

Skorstensfejermester Flemming er skorstensfejer i den gamle Hirtshals kommune og den gamle Skagen kommune. Flemming er autoriseret skorstensfejermester og har 40 års erfaring som skorstensfejer.

​Dine skorstene og varmeanlæg skal efterses af en skorstensfejer

​Skorstensfejermester Flemming renser ildsteder, kedler, skorstene og rørsystemer. En del af arbejdet som skorstensfejer er også at måle, kontrollere og godkende om varmeanlæg, ildsteder, fyr og skorstene fungerer korrekt. Desuden rådgiver vi vores kunder om nyt fyr, ildsted eller varmeanlæg; og vi kan også foretage godkendelse af ny- og genetablerede skorstene og ildsteder.

Udover rensning er der tale om brandpræventive tilsyn og lovpligtig kontrol af dine skorstene, ildsteder, brændeovne, pejse, røgsystemer og fyr, herunder rådgivning og vejledning omkring brug af ildsteder og fyr. Der gives også rådgivning omkring montering af ildsteder og skorstene. Rådgivning fra din skorstensfejer er gratis.

​En skorstensfejer skal efterse skorstene og ildsteder en gang årligt

​Det er lovpligtigt at få udført årlige eftersyn af skorstene, ildsteder, røgsystemer, oliefyr, naturgasfyr og pillefyr. Eftersyn og rensning af skorsten, ildsteder og røgsystemer skal foretages af en autoriseret skorstensfejer. I enkelte tilfælde kan en skorstensfejer vurderer, at rensningen skal ske hyppigere.

Såfremt du har brændeovn eller lignende kan du også selv se på, om du fyrer korrekt. Miljøstyrelsen har fire enkle råd:

  • Du skal bruge rent og tørt træ
  • Du skal sørge for rigeligt luft
  • Du bør kun fyre lidt ad gangen
  • Du kan tjekke om din røg næsten er usynlig

​Kontakt skorstensfejermester Flemming for at høre mere om vores service som skorstensfejer i din kommune, herunder rensning og eftersyn af skorstene, ildsteder, fyr og andre varmeanlæg.

Vi kan kontaktes på telefon 40 44 78 43.