Rensning af ildsteder og skorsten - Rensning af ventilation

   
Contact Info     Kontakt os idag 40 44 78 43

Skorstensfejer Flemming Nielsen udfører kedelrensning i Nordjylland, her af Hirtshals og Skagen

Med 40 års erfaring indenfor branchen, sikres du en autoriseret skorstensfejermester som har den korrekte skorstensfejer uddannelse, og her møder du Flemming E. Nielsen, som er korstensfejermester i Nordjylland, herunder den gamle Hirtshals kommune og gamle Skagen kommune.

Skorstensfejning er vigtigt for dine skorstene og varmeanlæg, og skal have eftersyn af en autoriseret skorstensfejer

Det er altid skorstensfejermester Flemming som du møder som kunde, og ser udføres eftersyn af skorstene, varmelæng, ildsteder, kedler og rørsystemer, samt kedelrensning. En del af eftersynet består af at måle, kontrollere og godkende om varmeanlægget, ildstedet, fyret eller skorstenen fungerer optimalt. Desuden rådgiver vi vores kunder om nyt fyr, ildsted eller varmeanlæg, og vi kan også foretage godkendelse af ny- eller genetablerede skorstene og ildsteder.

Udover skorstensfejning og kedelrensning er der tale om brandpræventive tilsyn og lovpligtig kontrol af dine skorstene, ildsteder, brændeovne, pejse, røgsystemer og fyr, herunder kontrol, rådgivning og vejledning omkring brug af varmeanlæg og fyr. Der gives også rådgivning omkring montering af ildsteder og skorstene. Rådgivning fra din skorstensfejer er gratis.

​En skorstensfejer skal lave eftersyn på skorstene og varmeanlæg en gang årligt

Det er lovpligtigt at få udført et årligt eftersyn af skorstene, ildsteder, røgsystemer, oliefyr, naturgasfyr, pillefyr og andre varmeanlæg. Eftersyn af skorstene og skorstensfejning skal foretages af en autoriseret skorstensfejer med den rigtige skorstensfejer uddannelse, og i enkelte tilfælde kan en skorstensfejer vurderer, at skorstensfejning eller kedelrensning skal ske hyppigere.
Såfremt at du har en brændeovn eller lignede, kan du også selv se på, om du fyrer korrekt.
Miljøstyrelsen har fire enkle råd:

  • Du skal bruge rent og tørt træ
  • Du skal sørge for rigeligt luft
  • Du bør kun fyre lidt ad gangen
  • Du kan tjekke om din røg næsten er usynlig

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmesiden, ved at klikke her.

Kontakt skorstensfejer Flemming E. Nielsen for at høre mere om skorstensfejning, vores andres services og skorstensfejer i Nordjylland, herunder kedelrensning, eftersyn af skorstene, ildsteder, fyr og andre varmeanlæg.
Ring til skorstensfejer Flemming på telefon (+45) 40 44 78 73